Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi

Przetargi - Archiwum


l.p. Tytuł Data Publikacji
1 Ogłoszenie tablicowe - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych 2019-04-16
2 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu 2019-04-11
3 Wykaz nr 12/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
4 Wykaz nr 11/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
5 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2019-04-05
6 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2019-03-21
7 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym ma najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2019-03-21
8 Wykaz nr 10/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
9 Wykaz nr 7/TBSP/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
10 Wykaz Nr 8/TBSP/2019 z dnia 05 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-13
11 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-12
12 Wykaz Nr 9/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-11
13 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2019-02-27
14 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2019-02-22
15 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP 2019-02-22
16 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2019-02-19
17 Wykaz nr 6/TBSP/2019 z dnia 13.02.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-19
18 Wykaz nr 5/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
19 Wykaz nr 4/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
20 Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody 2019-02-14
21 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego 2019-02-14
22 Wykaz nr 3/TBSP/2019 z dnia 05.02.2019 r. o oddaniu w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-11
23 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
24 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
25 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów w lokalach mieszkalnych w zasobach Gminy Miasto Szczecin 2019-02-04
26 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-25
27 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w kw. 22 należących do TBSP 2019-01-25
28 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBSP 2019-01-23
29 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 90 2019-01-17
30 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bałtyckiej 27 2019-01-16
31 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową BUKOVASPORT przy ul. Skalistej w Szczecinie 2019-01-15
32 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-15
33 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-14
34 Wykaz nr 2/TBSP/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
35 Wykaz nr 1/TBSP/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
36 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-09
37 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy 2019-01-08
38 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-01-08
39 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych 2019-01-08
40 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-12-27
41 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-12
42 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Gryfińskiej 2018-12-10
43 Wykaz nr 44/TBSP/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-03
44 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-11-29
45 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-11-27
46 Wykaz nr 43/TBSP/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę na czas określony w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy nieruchomość należącą do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-26
47 Ogłoszenie o przetarg ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-11-23
48 Wykaz nr 42/TBSP/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-22
49 Wykaz nr 41/TBSP/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-19
50 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej 86 2018-11-16
51 Wykaz nr 40/TBSP/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-15
52 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41 2018-11-07
53 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26 2018-11-07
54 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
55 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
56 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
57 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
58 Przetarg nieograniczony - BUKOVASPORT przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie 2018-11-05
59 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-29
60 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-29
61 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/6 2018-10-25
62 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/9 2018-10-25
63 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6/1A 2018-10-24
64 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41/3 2018-10-24
65 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-10-24
66 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9/4 2018-10-24
67 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41 2018-10-16
68 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-15
69 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26 2018-10-12
70 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9 2018-10-12
71 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6 2018-10-12
72 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-10-11
73 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-11
74 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-11
75 Wykaz nr 39/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
76 Wykaz nr 38/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
77 Wykaz nr 36/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
78 Wykaz nr 37/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
79 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-08
80 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na lokalizację garażu tymczasowego 2018-10-04
81 Ogłoszenie tablicowe - Dostosowanie wielobranżowej dokumentacji po modernizacji 2018-10-04
82 Wykaz nr 35/TBSP/2018 z dnia 25 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-02
83 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin na okres do trzech lat 2018-09-24
84 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-24
85 Wykaz nr 34/TBSP/2018 z dnia 14 września 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-20
86 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie przeglądów gazowych 2018-09-19
87 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 2018-09-17
88 Wykaz nr 32/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
89 Wykaz nr 33/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
90 Wykaz nr 30/TBSP/2018 z dnia 03 wrzesnia 2018 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-10
91 Wykaz nr 31/TBSP/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-07
92 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-09-06
93 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 35A 2018-09-04
94 Wykaz nr 28/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-03
95 Wykaz nr 29/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu położonego na terenie Miasta Szczecin 2018-09-03
96 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-21
97 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-20
98 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przybrzeżnej 8 2018-08-10
99 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przebrzeżnej 8 2018-08-10
100 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-08
101 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
102 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
103 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
104 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
105 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
106 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dziewięciu łazienek z WC 2018-08-02
107 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
108 Wykaz nr 27/TBSP/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntów należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-01
109 Wykaz nr 26/TBSP/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-27
110 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-07-19
111 Wykaz nr 25/TBSP/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-19
112 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o. o. w Szczecinie 2018-07-18
113 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-18
114 Przetarg nieograniczony - Budowa V etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2018-07-17
115 Wykaz nr 24/TBSP/2018 r. z dnia 05 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-12
116 Przetarg nieograniczony - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-07-11
117 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad budową I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-07-09
118 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-09
119 Wykaz nr 23/TBSP/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-04
120 Wykaz nr 20/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
121 Wykaz nr 21/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
122 Wykaz nr 22/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
123 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
124 Roboty zduńskie - Roboty zduńskie 2018-06-27
125 Wykaz nr 19/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
126 Wykaz nr 18/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
127 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana wodomierzy 2018-06-20
128 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2018-06-13
129 Ogłoszenie tablicowe - Termomodernizacja budynku przy ul. Sołtysiej 5 w Szczecinie 2018-06-13
130 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-06-05
131 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Śląska 41/3 2018-06-05
132 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2018-06-05
133 Wykaz nr 17/TBSP/2018 zdnia 23 maja 2018 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-30
134 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-05-29
135 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-05-24
136 Wykaz nr 16/TBSP/2018 z dnia 07 maja 2018 r. oddanie w najem do dnia 31 grudnia 2020 r. w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Szczecin na rzecz organizacji pożytku publicznego 2018-05-10
137 Wykaz nr 15/TBSP/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-09
138 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-07
139 Wykaz nr 14/TBSP/2018 oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu na terenie Miasta Szczecin 2018-05-04
140 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
141 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w sześciu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
142 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
143 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
144 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miaso Szczecin 2018-04-27
145 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-04-26
146 Ogłoszenie tablicowe - remont elewacji wraz z dociepleniem budynku 2018-04-24
147 Ogłoszenie tablicowe - prace dekarsko-blacharskie 2018-04-23
148 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-04-23
149 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji 2018-04-17
150 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-04-17
151 Przetarg nieograniczony - Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-04-13
152 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
153 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
154 Wykaz nr 13/TBSP/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do GMS 2018-04-09
155 Odwołanie przetargu na sprzedaż łacznie czterech nieruchomości gruntowych 2018-04-06
156 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu czterech klatek schodowych 2018-04-04
157 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana piasku w piaskownicach 2018-04-04
158 Wykaz nr 12/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
159 Wykaz nr 11/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
160 Wykaz nr 10/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-04-04
161 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-03-29
162 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego 2018-03-26
163 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-03-26
164 Wykaz nr 9/TBSP/2018 z dnia 12 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-03-19
165 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-03-16
166 Wykaz nr 8/TBSP/2018 dot. najmu garażu własność GMS w drodze przetargu ograniczonego 2018-03-09
167 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 2018-03-05
168 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-03-05
169 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-02-26
170 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2018-02-23
171 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2018-02-23
172 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz łącznie czterech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych 2018-02-21
173 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
174 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
175 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
176 Wykaz nr 6/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
177 Wykaz nr 7/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
178 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie dwóch niżej wymienionych lokali mieszkalnych 2018-02-14
179 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu 2018-02-14
180 Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2018-02-13
181 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsc postojowych 2018-02-12
182 Przetarg nieograniczony - opracowanie aneksu do wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy kamienicy przy ul. Ks.Bogusława X 52 2018-02-07
183 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla czterech budynków 2018-02-05
184 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
185 Wykaz nr 5/TBSP/2018 z dnia 31 stycznia 2018 oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
186 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji 2018-02-02
187 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
188 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
189 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Jagiellońskiej 7 oficyna w Szczecinie 2018-01-31
190 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla pięciu budynków 2018-01-30
191 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Monte Cassino 4 Front w Szczecinie 2018-01-29
192 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-01-29
193 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Jagiellońskiej 9 oficyna, L. Rayskiego 28 oficyna prawa oraz L. Rayskiego 28 oficyna lewa w Szczecinie 2018-01-24
194 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Oficerskiej 15 w Szczecinie 2018-01-24
195 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji klimatyzatorów stałych i przenośnych 2018-01-24
196 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji centrali wentylacyjnej 2018-01-24
197 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
198 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
199 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 2018-01-22
200 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Słupskiej 6 w Szczecinie 2018-01-22
201 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Kaszubskiej 65 oficyna w Szczecinie 2018-01-22
202 Wykaz nr 3/TBSP/2018 r. z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
203 Wykaz nr 4/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
204 Wykaz nr 2/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenie gospodarcze należące do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
205 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Gryfińskiej 142 oraz Rydla 74 w Szczecinie 2018-01-19
206 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 oficyna 2018-01-19
207 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego ( użytkowego) 2018-01-19
208 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 16 i 17 w Szczecinie 2018-01-18
209 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 11 i 12 w Szczecinie 2018-01-18
210 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 6 i 9 w Szczecinie 2018-01-17
211 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 1B i 10 w Szczecinie 2018-01-17
212 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
213 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
214 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych przy w Szczecinie 2018-01-11
215 Przetarg nieograniczony - wykonywanie remontów lokali mieszkalnych 2018-01-11
216 Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej 2018-01-11
217 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Batalionów Chłopskich 89 w Szczecinie 2018-01-10
218 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Białej 3 i Kruszcowej 22 w Szczecinie 2018-01-10
219 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2018-01-10
220 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-10
221 Wykaz nr 1/TBSP/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Sczzecin 2018-01-10
222 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Dmowskiego 16 i 55 w Szczecinie 2018-01-09
223 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-09
224 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2018-01-08
225 Wykaz nr 29/TBSP/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. o oddaniu w najem pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-01-08
226 Przetarg niegoraniczony - prace konserwacyjne elektryczne 2018-01-04
227 Ogłoszenie tablicowe - Świadczenie usług konserwacyjnych dźwigów osobowych i platformowych 2017-12-21
228 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego 2017-12-20
229 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-12-13
230 Wykaz nr 28/TBSP/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-12-11
231 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-12-01
232 Wykaz nr 27/TBSP/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-30
233 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
234 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
235 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZTERECH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE 2017-11-24
236 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-23
237 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-20
238 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat należącej do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-20
239 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie druków blankietów 2017-11-20
240 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym (piwnica) 2017-11-15
241 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie izolacji pionowej piwnic wraz z uzupełnieniem tynku na elewacji do I piętra 2017-11-14
242 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
243 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
244 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
245 Ogłoszenie tablicowe - Inwentaryzacja gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych 2017-11-09
246 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-09
247 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w ośmiu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-07
248 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2017-10-31
249 Wykaz nr 26/TBSP/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2017-10-30
250 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-10-23
251 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji 2017-10-20
252 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-10-17
253 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych 2017-10-10
254 Wykaz nr 25/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-10-10
255 Wykaz nr 24/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
256 Wykaz nr 23/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
257 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego 2017-10-09
258 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2017-10-06
259 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-10-06
260 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie 2017-10-06
261 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-10-06
262 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-09-27
263 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-09-25
264 Wykaz Nr 20/TBSP/2017 z dnia 05 września 2017 r. w sprawie wydzieżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-09-18
265 Wykaz Nr 21/TBSP/2017 z dnia 06 września 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-09-18
266 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
267 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
268 Wykaz nr 22/TBSP/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-09-15
269 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych w Szczecinie z przeznaczeniem pod handel choinkami 2017-09-12
270 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-09-11
271 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-09-08
272 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-09-08
273 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu trzech klatek schodowych 2017-09-06
274 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z wyminą pionów zimnej wody oraz naprawą systemu wentylacji 2017-09-06
275 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-09-01
276 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w dwóch budynkach 2017-08-31
277 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów należących do GMS z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2017-08-23
278 Ogłoszenie tablicowe - Załadunek, wywóz oraz utylizacja odpadów komunalnych 2017-08-17
279 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych, przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-08-14
280 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 38/13a 2017-08-14
281 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy należący do GMS 2017-08-14
282 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-08-14
283 Ogłoszenie tablicowe - remont trzech klatek schodowych 2017-08-14
284 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-08-14
285 Ogłoszenie tablicowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad adaptacją lokalu użytkowego 2017-08-10
286 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-08-02
287 Wykaz nr 18/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat gruntu należącego do GMS 2017-08-02
288 Wykaz nr 17/TBSP/2017 z dnia 21 lipca 2017 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-07-28
289 Wykaz nr 19/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-26
290 Wykaz Nr 16/TBSP/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-24
291 Ogłoszenie tablicowe - opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia 2017-07-21
292 Przetarg nieograniczony - Budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2017-07-20
293 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża 2017-07-19
294 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
295 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
296 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w trzech budynkach 2017-07-18
297 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego w zasobach będących własnością TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2017-07-14
298 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-13
299 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-07-12
300 Wykaz nr 13/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-07-12
301 Wykaz nr 14/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego komunalnych lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-07-12
302 Wykaz nr 15/TBSP/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntu pod garaż tymczasowy należącego do GMS 2017-07-12
303 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-10
304 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność GMS 2017-07-10
305 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
306 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
307 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
308 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
309 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2017-07-06
310 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-05
311 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
312 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
313 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby 2017-06-26
314 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-06-19
315 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-14
316 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-06-08
317 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2017-06-07
318 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-02
319 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-05-26
320 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBSP 2017-05-26
321 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-05-25
322 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-25
323 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-05-25
324 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2017-05-23
325 Wykaz nr 11/TBSP/2017 z dnia 16 maja 2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-05-23
326 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-05-17
327 Wykaz nr 10/TBSP/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-17
328 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne murowo-tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.  2017-05-15
329 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-05-15
330 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne ślusarskie w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-11
331 Ogłoszenie tablicowe 2017-05-09
332 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-05-08
333 Ogłoszenie tablicowe - ochrona garażu 2017-05-05
334 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-04
335 Wykaz nr 6/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
336 Wykaz nr 7/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
337 Wykaz nr 8/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
338 Wykaz nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu będącego własnością GMS 2017-05-04
339 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-28
340 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie Oddziału TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-04-28
341 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-27
342 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-25
343 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
344 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
345 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
346 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-04-06
347 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-04
348 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-04-03
349 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-04-03
350 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-04-03
351 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-31
352 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-30
353 Przetarg nieograniczony - Koszenie trawników i cięcie żywopłotów 2017-03-28
354 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ –BUDYNKU I DZIAŁKI GRUNTU NR 6/29 O POW. 0,0367 HA, NA KTÓREJ JEST ON POSADOWIONY, POŁOŻONYCH PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 7B W SZCZECINIE 2017-03-27
355 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2017-03-24
356 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-21
357 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-20
358 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-16
359 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w siedmiu budynkach mieszkalnych 2017-03-15
360 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-13
361 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-10
362 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych 2017-03-10
363 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-01
364 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w czterech budynkach mieszkalnych 2017-03-01
365 Wykaz nr 3/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych będących własnością GMS 2017-02-27
366 Wykaz nr 4/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu będącego własnością GMS 2017-02-27
367 Wykaz nr 5/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaży będących własnością GMS 2017-02-27
368 Ogłoszenie tablicowe 2017-02-24
369 Wykonanie przestawienia minimum 45 szt. maksimum 62 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 15 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-02-24
370 Wykonanie adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora 2017-02-15
371 Ogłoszenie tablicowe - prace konserwacyjne instalacji elektrycznej 2017-02-14
372 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych 2017-02-13
373 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2017-02-09
374 Przetarg ograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2017-02-03
375 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w dziewięciu budynkach mieszkalnych 2017-01-23
376 Wykaz nr 2/TBSP/2017 gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin 2017-01-20
377 Zakup energii elektrycznej 2017-01-18
378 Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-01-13
379 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie przeglądów instalacji gazowych 2017-01-11
380 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
381 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
382 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, NA OKRES DO TRZECH LAT 2017-01-04
383 OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2016-12-30
384 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-29
385 Wykaz nr 29/TBSP/2016 dot. gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-16
386 Wykaz nr 28/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-08
387 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-08
388 Wykaz nr 26/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-24
389 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży komunalnych 2016-11-24
390 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego własność GMS 2016-11-24
391 Wykaz nr 27/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2016-11-24
392 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Szczcinie przy ul. Ks. Bogusława X 51 przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań 2016-11-24
393 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych garaży 2016-11-24
394 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego 2016-11-24
395 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych i pom.gospodarczych 2016-11-24
396 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-11-18
397 Wykaz nr 25/TBSP/2016 dot. wydzierżawienia gruntów komunalnych w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-16
398 Wykaz nr 24/TBSP/2016 dot.zmiany przeznaczenia dzierżawionego gruntu 2016-11-16
399 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2016-11-09
400 Wykaz nr 23/TBSP/2016 najem komunalnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym 2016-11-09
401 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-11-04
402 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech wymienionych nieruchomości 2016-10-26
403 OSTATNIE MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 2016-10-25
404 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sowińskiego, Kusocińskiego, Głowackiego 2016-10-14
405 Wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u. w trzech budynkach przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2016-10-13
406 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-26
407 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-09-26
408 Docieplenie ścian i remont budynku mieszkalnego przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie 2016-09-22
409 Ogłoszenie tablicowe 2016-09-15
410 Wykaz nr 22/TBSP/2016 dot. lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2016-09-14
411 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-09-14
412 Wykaz nr 20/TBSP/2016 dot. pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-09-14
413 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wody zimnej oraz termomodernizacji 2016-09-12
414 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ks. Bogusława X 51 2016-09-12
415 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 6/29 połozonej przy al. Woj. Polskiego 7b 2016-09-07
416 Wykaz 19/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-05
417 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 34/23 Slaska 2016-09-01
418 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. ks. Bogusława X 51 2016-08-25
419 Wykaz nr 18/TBSP/2016 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 2016-08-18
420 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 9 2016-08-17
421 Wykaz nr 17/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych na najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-29
422 Wykaz nr 14/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
423 Wykaz nr 15/TBSP/2016 dot. komunalnych garazy przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-26
424 Ogłoszenie o przetargu na najem miejsc postojowych w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-26
425 Wykaz nr 13/TBSP/2016 dot.wydzierżawienia gruntów w drodze bezprzetargowej 2016-07-26
426 Wykaz nr 16/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
427 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-07-26
428 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży wł. TBSP 2016-07-19
429 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2016-07-18
430 Ogłoszenie tablicowe 2016-07-14
431 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 212 2016-07-13
432 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-13
433 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 2016-07-11
434 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego 2016-06-27
435 Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2016-06-15
436 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-13
437 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
438 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych wł. GMS 2016-06-08
439 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2016-06-08
440 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
441 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej ( tzw. Grota) 2016-06-08
442 Wykaz nr 12/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego oddania w dzierżawę gruntu komunalnego 2016-06-07
443 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-03
444 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem ul. Nastrojowa 2016-06-03
445 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2016-06-03
446 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-06-03
447 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-06-03
448 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 9 2016-06-03
449 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu Jagiellońska 90 2016-06-01
450 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-06-01
451 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-23
452 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
453 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
454 Wykaz nr 9/TBSP/2016 gruntów komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
455 Wykaz nr 11/TBSP/2016 dot. komunalnego gruntu zabudowanego przeznaczonego do wydzierżawienia 2016-05-18
456 Wykaz nr 5/TBSP/2016 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
457 Wykaz nr 8/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
458 Wykaz nr 7/TBSP/2016 dot. komunalnego obiektu przeznaczonego do oddania w najem 2016-05-18
459 Wykaz nr 10/TBSP/2016 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
460 Wykaz nr 6/TBSP/2016 dot. komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2016-05-18
461 Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie 2016-05-13
462 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
463 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
464 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży komunalnych 2016-05-09
465 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
466 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
467 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2016-04-29
468 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-29
469 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu Gwarna - Nastrojowa 2016-04-28
470 Prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie. 2016-04-28
471 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-27
472 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Więckowskiego 7 2016-04-21
473 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali 2016-04-21
474 Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża "TBS Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-04-19
475 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-04-18
476 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
477 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
478 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
479 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
480 Wykaz nr 3/TBSP/2016 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-04-12
481 Wykaz nr 4/TBSP/2016 garaże komunalne w trybie przetargu nieograniczonego 2016-04-12
482 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu wraz z pawilonem Nastrojowa 2016-04-12
483 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
484 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
485 Wykonanie przestawienia minimum 46 szt. maksimum 51 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 12 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-05
486 Wykaz nr 2/TBSP/2016 dot. dzierżawy gruntu Łubinowa 80 2016-03-24
487 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali 2016-03-18
488 Wykaz 1/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego wynajęcia lokalu 2016-03-16
489 Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2016-03-10
490 przeprowadzki i eksmisje najemców 2016-03-04
491 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-02-24
492 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 11 2016-02-24
493 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
494 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
495 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu oraz pawilonu handlowego 2016-02-24
496 Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u. 2016-02-18
497 Wykaz lokali użytkowychprzy ul. Śląskiej przeznaczonych do najmu 2016-01-20
498 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2016-01-13
499 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-01-13
500 Przetarg nieograniczony - Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew 2016-01-08
501 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego Biała 6 2015-12-22
502 Przetarg ustny nieograniczony na najem Obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-12-22
503 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Grota 2015-12-22
504 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej 51-54 2015-12-18
505 Wykaz nr 27/2015 dot. komunalnego pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem 2015-12-04
506 Wykaz nr 24/TBSP/2015 dot. garaży własność Gmina Miasto Szczecin przetarg nieograniczony 2015-12-01
507 Wykaz nr 23/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
508 Wykaz nr 25/TBSP/2015 dot. garazy wł. gmina Miasto Szczecin przetarg ograniczony 2015-12-01
509 Wykaz nr 22/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
510 Wykaz nr 26/TBSP/2015 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
511 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej w Szczecinie 2015-11-19
512 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-11-16
513 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
514 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym 2015-11-09
515 Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-11-09
516 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc w garażu Jagiellońska 90 2015-11-09
517 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
518 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Bogusława X 51 2015-11-09
519 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-11-09
520 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-11-09
521 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP 2015-11-06
522 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod umieszczenie reklamy 2015-11-02
523 Wykaz nr 21/TBSP/2015 nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-10-12
524 Najem terenu z pawilonem handlowym Nastrojowa 2015-10-05
525 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-10-05
526 Przetarg nieograniczony - KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. 2015-10-05
527 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego przy ul. Bogusława X 51 LU2 2015-10-02
528 Odwołanie przetargu na najem lokali użytkowych własność Gmina miasto Szczecin w części dot. Młodzieży Polskiej 28 2015-09-29
529 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-09-25
530 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
531 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-09-25
532 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
533 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7 2015-09-25
534 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-09-25
535 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-09-23
536 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-09-08
537 WYKAZ Nr 20/TBSP/2015 2015-09-01
538 WYKAZ Nr 19/TBSP/2015 2015-09-01
539 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-08-26
540 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży 2015-08-26
541 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych 2015-08-26
542 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży 2015-08-26
543 Roboty budowlane - Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2015-08-25
544 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2015-08-05
545 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-07-31
546 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 7 2015-07-31
547 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-31
548 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2015-07-22
549 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-22
550 przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2015-07-22
551 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-07-21
552 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-07-21
553 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym przy ul. Nastrojowej 2015-07-21
554 Wykaz nr 18/TBSP/2015 dot.garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2015-07-20
555 Wykaz nr 19/TBSP/2015 dot.pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do oddania w najemi 2015-07-20
556 Wykaz 16/TBSP/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2015-07-20
557 Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych 2015-07-20
558 Wykaz nr 20/TBSP/2015 dot. komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-07-20
559 Wykaz nr 15/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2015-07-20
560 Przetarg nieograniczony - Termomomodernizacja oraz usprawnienie instalacji CO, CWU w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie 2015-07-07
561 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-07-02
562 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2015-06-29
563 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-06-25
564 Odwołanie przetargu na najem lokalu uzytkowego przy ul. ks. Bogusława X 51 2015-06-25
565 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego w kwartale 22 2015-06-23
566 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych własność TBSP 2015-06-23
567 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-06-23
568 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-06-23
569 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS 2015-06-23
570 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu warz z pawilonem handlowym własność TBSP 2015-06-23
571 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie oddziału TBS „Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-06-22
572 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
573 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
574 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
575 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-06-17
576 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
577 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
578 Przetarg nieograniczony - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obr. Stalingradu 21 w Szczecinie 2015-06-16
579 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklamy 2015-06-10
580 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-06-03
581 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-06-03
582 Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna 2015-05-28
583 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-05-22
584 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
585 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
586 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego Bogusława X 51 2015-05-22
587 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-05-22
588 Przetarg niegraniczony - docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obrońców Stalingradu 21 2015-05-22
589 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-05-22
590 Wykaz nr 14/TBSP/2015 komunalne pomieszczenie gospodarcze 2015-05-20
591 Wykaz nr 9/TBSP/2015 komunalny lokal użytkowy Oficerska 2015-05-20
592 Wykaz nr 11/TBSP/2015 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2015-05-20
593 Wykaz nr 13/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-05-20
594 Wykaz nr 12/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości komunalnej zabudowanej 2015-05-20
595 Wykaz nr 10/TBSP/2015 garaże komunalne przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2015-05-20
596 Wykaz nr 8/TBSP/2015 komunalne lokale użytkowe 2015-05-20
597 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali 2015-05-18
598 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-05-15
599 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-05-08
600 Wykaz nr 7/TBSP/2015 najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym 2015-05-06
601 Wykaz nr 6/TBSP/2015 dot. garażu przeznaczonego na najem w trybie bezporzetargowym 2015-04-27
602 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Bogusława X 51 własność TBSP 2015-04-23
603 Wykaz nr 5/TBSP/2015 nieruchomośc gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego 2015-04-20
604 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2015-04-10
605 Wykaz nr 4/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-30
606 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu do lat 3, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-03-27
607 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-03-26
608 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-03-26
609 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc TBSP 2015-03-26
610 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc TBSP 2015-03-26
611 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-03-26
612 Odwołanie przetargu na dzierżawę grunt Granitowa 45 2015-03-24
613 Wykaz nr 3/TBSP/2015 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2015-03-02
614 Wykaz nr 2/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-02
615 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu 2015-03-02
616 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-02-20
617 Przetarg ustny nieograniczony na najem z połączeniem lokali użytkowych Wojska Polskiego 53 2015-02-20
618 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Wojska Polskiego 2015-02-20
619 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-02-20
620 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-02-20
621 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-02-20
622 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-02-20
623 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat , własnosć Gmina Miasto Szczecin 2015-02-06
624 Odwołanie przetargu na dzierżawę gruntu Granitowa 45 2015-02-04
625 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-02-04
626 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
627 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-01-29
628 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
629 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
630 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
631 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-01-29
632 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2015-01-21
633 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 2015-01-16
634 Wykaz nr 1/TBSP/2015 dzierżawa gruntu komunalnego do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2015-01-16
635 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 lat 2015-01-16
636 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2015-01-16
637 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów pod lokalizację garaży tynczasowych 2015-01-16
638 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji CO i CW przy ul. Obr. Stalingradu 21 oficyna 2014-12-29
639 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-12-22
640 Wykaz nr 33/TBSP/2014 lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-12-08
641 Wykaz nr 34/TBSP/2014 gruntów przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 w trybie bezprzetargowym 2014-12-08
642 Wykaz nr 35/TBSP/2014 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2014-12-08
643 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali własność TBSP 2014-12-04
644 Wykaz nr 27/TBSP/2014 dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
645 Wykaz nr 29/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
646 Wykaz nr 23/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
647 Wykaz 26/TBSP/2014 nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
648 Wykaz nr 32/TBSP/2014 grunty z przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych do oddania w dzierżawe w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
649 Wykaz nr 24/TBSP/2014 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
650 Wykaz nr 28/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
651 Wykaz nr 25/ TBSP/2014 dot. pomieszczenia gospodraczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
652 Wykaz nr 30/TBSP/2014 dot gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
653 Wykaz nr 31/TBSP/2014 gruntyz przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych, do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
654 Przetarg nieograniczony -wykonanie instalacji co i cw przy ul. Dąbskiej w Szczecinie 2014-11-20
655 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-11-13
656 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-11-13
657 Przetarg ustny nieograniczony na najem wraz przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-11-13
658 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2014-10-30
659 Wykaz nr 23/TBSP/2014 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2014-10-27
660 Wykaz nr 22/TBSP/2014 teren komunalny dzirażawa bezprzetargowa 2014-10-24
661 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
662 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
663 Informacja o anulowaniu wykazów 2014-10-07
664 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych wraz z przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-10-01
665 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-10-01
666 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2014-09-24
667 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja przy ul. Obrońców Stalingradu 23 oficyna 2014-09-16
668 Wykaz nr 21/TBSP/2014 dot. lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-09-02
669 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe grunty komunalnego do lat trzech 2014-08-28
670 Wykaz 18/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2014-08-20
671 Wykaz nr 20/TBSP/2014 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych na najem 2014-08-20
672 Wykaz nr 19/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2014-08-20
673 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali wraz z przeprowadzaniem inwestycji scalenia lokali w jeden lokal 2014-08-18
674 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-08-18
675 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-08-14
676 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 2014-08-11
677 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 2014-08-11
678 przetarg ustny ograniczony na dzierżawe nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2014-08-07
679 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
680 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
681 Wykaz nr 15/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2014-07-17
682 Wykaz nr 16/TBSP/2014 dot.pomieszczeń przy Gdańskiej 16 przeznaczonych na najem 2014-07-17
683 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres do trzech lat. 2014-07-17
684 Wykaz nr 17/TBSP/2014 dot. najmu obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-07-17
685 Przetarg ustny nieograniczony n awydzierżawienie nieruchomości pod umieszczenie reklam 2014-07-16
686 Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2014-07-11
687 Wykaz nr 13/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów komunalnych 2014-07-10
688 Wykaz nr 14/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-07-10
689 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-06-30
690 Przetarg ustny nioegraniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-30
691 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-18
692 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-06-17
693 Wykaz nr 12/TBSP/2014 dotycząc wydzierżawienia gruntów własność Gmina Miasto Szczecin do lat 3 2014-06-12
694 Wykaz nr 11/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego terenów z przeznaczeniem pod lokalizacje garazy tymczasowych 2014-06-12
695 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2014-06-09
696 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie 2014-06-09
697 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc TBSP 2014-06-04
698 Wykaz nr 10/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w celu umieszczenia reklamy ( własność Gmina Miasto Szczecin) 2014-06-02
699 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garazu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2014-06-02
700 Przetar ustny ograniczony na najem garaż przy ul. Dziennikarskiej 9 własność TBSP 2014-06-02
701 Wykaz Nr 9/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu własność Gmina Miasto Szczecin 2014-06-02
702 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2014-05-23
703 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP pod lokalizację garażu tymczasowego 2014-05-23
704 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-05-23
705 Przetarg ograniczony - utrzymanie czystości 2014-05-14
706 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
707 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
708 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2014-04-28
709 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2014-04-28
710 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat ( "Grota") 2014-04-23
711 Wykaz nr 6/TBSP/2014 wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2014-04-08
712 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na okres do trzech lat 2014-04-07
713 Przetag ustny ograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
714 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
715 Wykaz nr 5/TBSP/2014 nieruchomośc gruntowa zabudowana przeznaczona do wydzierżawienia, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-03-28
716 Wykaz nr 7/TBSP/2014 pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin, przeznaczone na najem 2014-03-28
717 Wykaz nr 6/TBSP/2014 lokale użytkowe własnośc Gmina Szczecin przeznaczone na najem 2014-03-28
718 Wykaz nr 8/TBSP/2014 lokal użytkowy położony przy ul. Ofiicerskiej 1 przeznaczony do oddania w najemWYKAZ Nr 8/TBSP/ 2014 z dnia 24 ma 2014-03-28
719 Przetarg ustny ograniczony na najem garazu przy ul. Dziennikarskiej 9 2014-03-26
720 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 40: pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu i Śląską w Szczecinie - dokończenie 2014-03-21
721 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne ślusarskie 2014-03-19
722 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon Oddziału 2014-03-19
723 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon prawobrzeża 2014-03-19
724 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Prawobrzeże 2014-03-18
725 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Oddział 2014-03-18
726 Wykaz nr 3/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia gruntów pod garaże tymczasowe w drodze przetargu ograniczonego 2014-03-11
727 Wykaz nr 2/TBSP/2014 dot. dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże blaszane w drodze przetargu nieograniczonego 2014-03-11
728 Wykaz nr 4/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej 2014-03-11
729 Wykaz nr 1/TBSP/2014 bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów własność Gmina Szczecin 2014-03-07
730 Przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2014-03-04
731 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-03-04
732 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie na czas oznaczony 2014-02-28
733 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-02-20
734 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-02-10
735 Przetarg ustny nieograniczony na najej obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
736 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
737 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń położonych przy ul. Gdańskiej 16, własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
738 Wykaz nr 91/TBSP/2013 dot. wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-01-02
739 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-12-23
740 Wykaz 89/TBSP/2013 komunalne pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
741 Wykaz nr 88/TBSP/2013 komunalne lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
742 Wykaz 90/TBSP/2013 komunalny obiekt przy ul. Oficerskiej 1 przeznaczony do oddania w najem 2013-12-23
743 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego własność TBSP 2013-11-15
744 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu własnośc Gmina Szczecin 2013-10-30
745 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat 2013-10-30
746 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie oddziału TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2013-10-29
747 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
748 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
749 Wykaz nr 87/TBSP/2013 garaż komunalny przeznaczony do oddania w najem 2013-10-10
750 Wykaz nr 86/TBSP/2013 komunalna nieruchomość gruntowa zabudowana 2013-10-10
751 Przetarg nieograniczony - dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Obr. Stalingradu w Szczecinie 2013-10-10
752 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
753 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
754 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali własność Gmina Szczecin 2013-10-09
755 Przetargi ustne ograniczone na dzierżawę terenów własność Gmina Szczecin z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2013-10-07
756 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-10-04
757 Wykaz nr 83/TBSP/2013 komunalny lokal użytkowy 2013-09-18
758 Wykaz nr 84/TBSP/2013 dot.komunalnych garaży do oddania w najem 2013-09-18