Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi

Przetargi - Archiwum


l.p. Tytuł Data Publikacji
1 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o. o. w Szczecinie 2020-05-15
2 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-05-08
3 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali położonych przy ul. Sowińskiego należących do TBSP 2020-05-06
4 Wykaz nr 19/TBSP/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2020-04-17
5 Wykaz nr 17/TBSP/2020 z dnia 18.03.2020 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garazu należącego do GMS 2020-03-25
6 Wykaz nr 16/TBSP/2020 z dnia 18.03.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2020-03-25
7 Wykaz nr 18/TBSP/2020 z dnia 18.03.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2020-03-25
8 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do Gminy Miasto Szczecin. 2020-03-25
9 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Głowackiego i ul. Sowińskiego należących do TBSP 2020-03-09
10 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-03-09
11 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do GMS z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2020-03-04
12 Wykaz nr 15/TBSP/2020 z 21.02.2020 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu należącego do GMS 2020-02-27
13 Wykaz nr 14/TBSP/2020 z dnia 24.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do GMS 2020-02-27
14 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do GMS. 2020-02-24
15 Wykaz nr 13/TBSP/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-19
16 Wykaz nr 12/TBSP/2020 z dnia 12.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-19
17 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2020-02-14
18 Wykaz nr 11/TBSP/2020 z dnia 07.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-13
19 Wykaz nr 10/TBSP/2020 z dnia 07.02.2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-13
20 Ogłoszenie tablicowe - Utrzymanie trawników i przycinanie żywopłotów 2020-02-11
21 Wykaz nr 9/TBSP/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-11
22 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 40/8 2020-02-06
23 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP położonych przy ul. Sowińskiego i ul. Głowackiego 2020-02-06
24 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-02-06
25 Wykaz nr 8/TBSP/2020 z dnia 03.02.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-06
26 Wykaz nr 7/TBSP/2020 z dnia 03.02.2020 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-02-06
27 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2020-02-05
28 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego 2020-02-05
29 Wykaz nr 6/TBSP/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2020-01-30
30 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2020-01-23
31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2020-01-23
32 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2020-01-22
33 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 5 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
34 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 8 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
35 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek z WC w 8 lokalach mieszkalnych w Szczecinie 2020-01-22
36 Wykaz nr 5/TBSP/2020 z dnia 10.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-21
37 Informacja o unieważnieniu wykazu 2020-01-20
38 Wykaz nr 3/TBSP/2020 z dnia 8.01.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-20
39 Wykaz nr 4/TBSP/2020 z dnia 8.01.2020 r. oddanie w najem w drodze przetargu garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-20
40 Ogłoszenie tablicowe - ,,Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów.” 2020-01-17
41 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2020-01-17
42 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowych położonych prz ul. Głowackiego i Sowińskiego w Szczecinie 2020-01-17
43 Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż wyposażenia techniki scenicznej wraz z nagłośnieniem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej 2020-01-15
44 Wykaz nr 2/TBSP/2020 z dnia 02.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-13
45 Wykaz nr 1/TBSP/2020 z dnia 02.01.2020 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2020-01-13
46 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-12-27
47 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów w lokalach mieszkalnych w zasobach Gminy Miasto Szczecin 2019-12-20
48 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 30/8 2019-12-19
49 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-12-19
50 Wykaz nr 35/TBSP/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-12-18
51 Wykaz nr 34/TBSP/2019 dot. wydzierżawienia cz. działki w trybie bezprzetargowym 2019-12-06
52 Wykaz nr 33/TBSP/2019 dot. oddania w najem garażu w trybie bezprzetargowym 2019-12-02
53 Wykaz nr 32/TBSP/2019 z dnia 18.11.2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2019-11-25
54 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-25
55 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-25
56 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP położonych przy ul. Kusocińskiego i Sowińskiego 2019-11-21
57 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-11-21
58 Przetarg nieograniczony - Wykonanie koncepcji architektonicznej I i II etapu oraz dokumentacji I etapu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie 2019-11-19
59 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-19
60 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-19
61 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-11-18
62 Przetarg nieograniczony - Wykonanie koncepcji architektonicznej I i II etapu oraz dokumentacji I etapu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie 2019-11-12
63 Wykaz nr 31/TBSP/2019 z dnia 04 listopada 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-11-12
64 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 30/8 2019-10-23
65 Wykaz nr 30/TBSP/2019 z dnia 11.10.2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-22
66 Wykaz nr 29/TBSP/2019 z dnia 11.10.2019 r. oddanie w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-22
67 Wykaz nr 28/TBSP/2019 z dnia 3 października 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-21
68 Wykaz nr 27/TBSP/2019 z dnia 3 października 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-21
69 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2019-10-16
70 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu z przeznaczeniem pod handel choinkami 2019-10-15
71 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-10-15
72 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-10-11
73 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-10-11
74 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2019-10-03
75 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-10-02
76 Wykaz nr 26/TBSP/2019 r. oddanie w najem na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-27
77 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-09-20
78 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-20
79 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-20
80 Wykaz nr 24/TBSP/2019 oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3 komunalnego gruntu 2019-09-19
81 Wykaz nr 25/TBSP/2019 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-19
82 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-09-18
83 Wykaz nr 22/TBSP/2019 z dnia 05.09.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-12
84 Wykaz nr 23/TBSP/2019 z dnia 05.09.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-09-12
85 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do TBSP 2019-09-06
86 Przetarg nieograniczony - Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46 2019-08-30
87 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2019-08-29
88 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych Głowackiego - Sowińskiego 2019-08-22
89 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 front w Szczecinie 2019-08-20
90 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-20
91 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana i dzierżawa wodomierzy 2019-08-09
92 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rayskiego 16/4 2019-08-09
93 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41/3 2019-08-09
94 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Bałuki 22/7a 2019-08-08
95 Ogłoszenie tablicowe - Dezynsekcja i dezynfekcja obiektów oraz odstraszanie ptaków i innych zwierząt 2019-08-08
96 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Rayskiego 17/4 2019-08-08
97 Wykaz nr 21/TBSP/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
98 Wykaz nr 20/TBSP/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
99 Wykaz nr 18/TBSP/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-08
100 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-08-08
101 Wykaz nr 19/TBSP/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-08-07
102 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Rayskiego 24 w Szczecinie 2019-08-02
103 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do TBSP 2019-07-31
104 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. BAŁUKI 12, 13 2019-07-25
105 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 28 front w Szczecinie 2019-07-25
106 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Rayskiego 25 front w Szczecinie 2019-07-25
107 Przetarg nieograniczony - Budowa VI etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2019-07-25
108 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż pomieszczenia położonego przy ul. Jagiellońskiej 15/7 w Szczecinie 2019-07-23
109 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne murowo – tynkarskie i malarskie 2019-07-23
110 Ogłoszenie tablicowe - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych 2019-07-22
111 Wykaz nr 17/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
112 Wykaz nr 16/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
113 Wykaz nr 15/TBSP/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-07-22
114 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-07-19
115 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-07-18
116 Ogłoszenie tablicowe - remont klatek schodowych 2019-07-17
117 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5 2019-07-17
118 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/4 2019-07-17
119 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2019-07-17
120 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2019-07-16
121 Ogłoszenie tablicowe - Dezynsekcja i dezynfekcja obiektów oraz odstraszanie ptaków i innych zwierząt 2019-07-15
122 Przetarg nieograniczony - Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46 2019-07-10
123 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-06-27
124 Przetarg nieograniczony - Wywóz nieczystości płynnych 2019-06-25
125 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2019-06-17
126 Przetarg nieograniczony - wykonywanie modernizacji lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-06-14
127 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2019-06-11
128 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2019-06-10
129 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 35A 2019-06-05
130 Wykaz Nr 14/TBSP/2019 z dnia 29 maja 2019 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-31
131 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2019-05-29
132 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-23
133 Wykaz nr 13/TBSP/2019z dnia 16.05.2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-20
134 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2019-05-15
135 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
136 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
137 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-05-09
138 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-05-07
139 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
140 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
141 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienek z WC w siedmiu lokalach mieszkalnych 2019-05-06
142 Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody 2019-04-30
143 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2019-04-24
144 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana okien połaciowych w trzech lokalach 2019-04-19
145 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2019-04-17
146 Ogłoszenie tablicowe - Całoroczne sprzątanie Deptaku Bogusława 2019-04-17
147 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-04-17
148 Ogłoszenie tablicowe - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych 2019-04-16
149 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie przeglądów gazowych 2019-04-15
150 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu 2019-04-11
151 Wykaz nr 12/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
152 Wykaz nr 11/TBSP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-04-10
153 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 2019-04-09
154 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2019-04-05
155 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2019-03-21
156 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym ma najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2019-03-21
157 Wykaz nr 10/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
158 Wykaz nr 7/TBSP/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-19
159 Wykaz Nr 8/TBSP/2019 z dnia 05 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-13
160 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-12
161 Wykaz Nr 9/TBSP/2019 z dnia 6 marca 2019 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-03-11
162 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2019-02-27
163 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2019-02-27
164 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2019-02-22
165 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu należącego do TBSP 2019-02-22
166 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2019-02-19
167 Wykaz nr 6/TBSP/2019 z dnia 13.02.2019 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-19
168 Wykaz nr 5/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
169 Wykaz nr 4/TBSP/2019 z dnia 07.02.2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-18
170 Przetarg nieograniczony - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach przy ul. Bałuki 23 w Szczecinie 2019-02-15
171 Ogłoszenie tablicowe - odczyty wodomierzy zimnej i ciepłej wody 2019-02-14
172 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego 2019-02-14
173 Wykaz nr 3/TBSP/2019 z dnia 05.02.2019 r. o oddaniu w dzierżawę w drodze bezprzetargowej gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-11
174 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
175 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-02-06
176 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie remontów w lokalach mieszkalnych w zasobach Gminy Miasto Szczecin 2019-02-04
177 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-25
178 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w kw. 22 należących do TBSP 2019-01-25
179 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBSP 2019-01-23
180 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 90 2019-01-17
181 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bałtyckiej 27 2019-01-16
182 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową BUKOVASPORT przy ul. Skalistej w Szczecinie 2019-01-15
183 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-15
184 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-14
185 Wykaz nr 2/TBSP/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
186 Wykaz nr 1/TBSP/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2019-01-10
187 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2019-01-09
188 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy 2019-01-08
189 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2019-01-08
190 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych 2019-01-08
191 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-12-27
192 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-12
193 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Gryfińskiej 2018-12-10
194 Wykaz nr 44/TBSP/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-12-03
195 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-11-29
196 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-11-27
197 Wykaz nr 43/TBSP/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę na czas określony w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy nieruchomość należącą do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-26
198 Ogłoszenie o przetarg ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-11-23
199 Wykaz nr 42/TBSP/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-22
200 Wykaz nr 41/TBSP/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-19
201 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej 86 2018-11-16
202 Wykaz nr 40/TBSP/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-15
203 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Śląskiej 41 2018-11-07
204 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26 2018-11-07
205 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
206 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
207 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
208 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-11-06
209 Przetarg nieograniczony - BUKOVASPORT przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie 2018-11-05
210 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-29
211 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-29
212 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/6 2018-10-25
213 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/9 2018-10-25
214 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6/1A 2018-10-24
215 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41/3 2018-10-24
216 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-10-24
217 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9/4 2018-10-24
218 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41 2018-10-16
219 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-15
220 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26 2018-10-12
221 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9 2018-10-12
222 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6 2018-10-12
223 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-10-11
224 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-11
225 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-11
226 Wykaz nr 39/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
227 Wykaz nr 38/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
228 Wykaz nr 36/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
229 Wykaz nr 37/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
230 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-08
231 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na lokalizację garażu tymczasowego 2018-10-04
232 Ogłoszenie tablicowe - Dostosowanie wielobranżowej dokumentacji po modernizacji 2018-10-04
233 Wykaz nr 35/TBSP/2018 z dnia 25 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-02
234 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin na okres do trzech lat 2018-09-24
235 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-24
236 Wykaz nr 34/TBSP/2018 z dnia 14 września 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-20
237 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie przeglądów gazowych 2018-09-19
238 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 2018-09-17
239 Wykaz nr 32/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
240 Wykaz nr 33/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
241 Wykaz nr 30/TBSP/2018 z dnia 03 wrzesnia 2018 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-10
242 Wykaz nr 31/TBSP/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-07
243 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-09-06
244 Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 35A 2018-09-04
245 Wykaz nr 28/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-03
246 Wykaz nr 29/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu położonego na terenie Miasta Szczecin 2018-09-03
247 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-21
248 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-20
249 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przybrzeżnej 8 2018-08-10
250 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przebrzeżnej 8 2018-08-10
251 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-08
252 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
253 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
254 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
255 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
256 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
257 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dziewięciu łazienek z WC 2018-08-02
258 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu łazienek z WC 2018-08-02
259 Wykaz nr 27/TBSP/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntów należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-01
260 Wykaz nr 26/TBSP/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-27
261 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-07-19
262 Wykaz nr 25/TBSP/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-19
263 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o. o. w Szczecinie 2018-07-18
264 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-18
265 Przetarg nieograniczony - Budowa V etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2018-07-17
266 Wykaz nr 24/TBSP/2018 r. z dnia 05 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-12
267 Przetarg nieograniczony - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-07-11
268 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad budową I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-07-09
269 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-09
270 Wykaz nr 23/TBSP/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-04
271 Wykaz nr 20/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
272 Wykaz nr 21/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
273 Wykaz nr 22/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
274 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
275 Roboty zduńskie - Roboty zduńskie 2018-06-27
276 Wykaz nr 19/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
277 Wykaz nr 18/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
278 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana wodomierzy 2018-06-20
279 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2018-06-13
280 Ogłoszenie tablicowe - Termomodernizacja budynku przy ul. Sołtysiej 5 w Szczecinie 2018-06-13
281 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-06-05
282 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Śląska 41/3 2018-06-05
283 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2018-06-05
284 Wykaz nr 17/TBSP/2018 zdnia 23 maja 2018 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-30
285 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-05-29
286 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-05-24
287 Wykaz nr 16/TBSP/2018 z dnia 07 maja 2018 r. oddanie w najem do dnia 31 grudnia 2020 r. w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Szczecin na rzecz organizacji pożytku publicznego 2018-05-10
288 Wykaz nr 15/TBSP/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-09
289 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-07
290 Wykaz nr 14/TBSP/2018 oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu na terenie Miasta Szczecin 2018-05-04
291 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
292 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w sześciu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
293 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
294 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
295 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miaso Szczecin 2018-04-27
296 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-04-26
297 Ogłoszenie tablicowe - remont elewacji wraz z dociepleniem budynku 2018-04-24
298 Ogłoszenie tablicowe - prace dekarsko-blacharskie 2018-04-23
299 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-04-23
300 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji 2018-04-17
301 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-04-17
302 Przetarg nieograniczony - Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach w Szczecinie 2018-04-13
303 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
304 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
305 Wykaz nr 13/TBSP/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do GMS 2018-04-09
306 Odwołanie przetargu na sprzedaż łacznie czterech nieruchomości gruntowych 2018-04-06
307 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu czterech klatek schodowych 2018-04-04
308 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana piasku w piaskownicach 2018-04-04
309 Wykaz nr 12/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
310 Wykaz nr 11/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
311 Wykaz nr 10/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-04-04
312 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-03-29
313 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego 2018-03-26
314 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-03-26
315 Wykaz nr 9/TBSP/2018 z dnia 12 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-03-19
316 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-03-16
317 Wykaz nr 8/TBSP/2018 dot. najmu garażu własność GMS w drodze przetargu ograniczonego 2018-03-09
318 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 2018-03-05
319 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-03-05
320 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-02-26
321 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2018-02-23
322 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2018-02-23
323 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz łącznie czterech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych 2018-02-21
324 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
325 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
326 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
327 Wykaz nr 6/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
328 Wykaz nr 7/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
329 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie dwóch niżej wymienionych lokali mieszkalnych 2018-02-14
330 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu 2018-02-14
331 Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2018-02-13
332 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsc postojowych 2018-02-12
333 Przetarg nieograniczony - opracowanie aneksu do wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy kamienicy przy ul. Ks.Bogusława X 52 2018-02-07
334 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla czterech budynków 2018-02-05
335 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
336 Wykaz nr 5/TBSP/2018 z dnia 31 stycznia 2018 oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
337 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji 2018-02-02
338 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
339 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
340 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Jagiellońskiej 7 oficyna w Szczecinie 2018-01-31
341 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla pięciu budynków 2018-01-30
342 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Monte Cassino 4 Front w Szczecinie 2018-01-29
343 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-01-29
344 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Jagiellońskiej 9 oficyna, L. Rayskiego 28 oficyna prawa oraz L. Rayskiego 28 oficyna lewa w Szczecinie 2018-01-24
345 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Oficerskiej 15 w Szczecinie 2018-01-24
346 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji klimatyzatorów stałych i przenośnych 2018-01-24
347 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji centrali wentylacyjnej 2018-01-24
348 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
349 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
350 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 2018-01-22
351 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Słupskiej 6 w Szczecinie 2018-01-22
352 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Kaszubskiej 65 oficyna w Szczecinie 2018-01-22
353 Wykaz nr 3/TBSP/2018 r. z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
354 Wykaz nr 4/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
355 Wykaz nr 2/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenie gospodarcze należące do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
356 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Gryfińskiej 142 oraz Rydla 74 w Szczecinie 2018-01-19
357 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 oficyna 2018-01-19
358 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego ( użytkowego) 2018-01-19
359 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 16 i 17 w Szczecinie 2018-01-18
360 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 11 i 12 w Szczecinie 2018-01-18
361 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 6 i 9 w Szczecinie 2018-01-17
362 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 1B i 10 w Szczecinie 2018-01-17
363 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
364 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
365 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych przy w Szczecinie 2018-01-11
366 Przetarg nieograniczony - wykonywanie remontów lokali mieszkalnych 2018-01-11
367 Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej 2018-01-11
368 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Batalionów Chłopskich 89 w Szczecinie 2018-01-10
369 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Białej 3 i Kruszcowej 22 w Szczecinie 2018-01-10
370 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2018-01-10
371 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-10
372 Wykaz nr 1/TBSP/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Sczzecin 2018-01-10
373 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Dmowskiego 16 i 55 w Szczecinie 2018-01-09
374 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-09
375 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2018-01-08
376 Wykaz nr 29/TBSP/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. o oddaniu w najem pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-01-08
377 Przetarg niegoraniczony - prace konserwacyjne elektryczne 2018-01-04
378 Ogłoszenie tablicowe - Świadczenie usług konserwacyjnych dźwigów osobowych i platformowych 2017-12-21
379 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego 2017-12-20
380 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-12-13
381 Wykaz nr 28/TBSP/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-12-11
382 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-12-01
383 Wykaz nr 27/TBSP/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-30
384 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
385 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
386 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZTERECH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE 2017-11-24
387 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-23
388 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-20
389 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat należącej do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-20
390 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie druków blankietów 2017-11-20
391 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym (piwnica) 2017-11-15
392 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie izolacji pionowej piwnic wraz z uzupełnieniem tynku na elewacji do I piętra 2017-11-14
393 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
394 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
395 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
396 Ogłoszenie tablicowe - Inwentaryzacja gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych 2017-11-09
397 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-09
398 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w ośmiu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-07
399 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2017-10-31
400 Wykaz nr 26/TBSP/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2017-10-30
401 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-10-23
402 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji 2017-10-20
403 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-10-17
404 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych 2017-10-10
405 Wykaz nr 25/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-10-10
406 Wykaz nr 24/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
407 Wykaz nr 23/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
408 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego 2017-10-09
409 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2017-10-06
410 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-10-06
411 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie 2017-10-06
412 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-10-06
413 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-09-27
414 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-09-25
415 Wykaz Nr 20/TBSP/2017 z dnia 05 września 2017 r. w sprawie wydzieżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-09-18
416 Wykaz Nr 21/TBSP/2017 z dnia 06 września 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-09-18
417 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
418 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
419 Wykaz nr 22/TBSP/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-09-15
420 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych w Szczecinie z przeznaczeniem pod handel choinkami 2017-09-12
421 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-09-11
422 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-09-08
423 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-09-08
424 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu trzech klatek schodowych 2017-09-06
425 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z wyminą pionów zimnej wody oraz naprawą systemu wentylacji 2017-09-06
426 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-09-01
427 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w dwóch budynkach 2017-08-31
428 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów należących do GMS z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2017-08-23
429 Ogłoszenie tablicowe - Załadunek, wywóz oraz utylizacja odpadów komunalnych 2017-08-17
430 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych, przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-08-14
431 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 38/13a 2017-08-14
432 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy należący do GMS 2017-08-14
433 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-08-14
434 Ogłoszenie tablicowe - remont trzech klatek schodowych 2017-08-14
435 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-08-14
436 Ogłoszenie tablicowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad adaptacją lokalu użytkowego 2017-08-10
437 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-08-02
438 Wykaz nr 18/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat gruntu należącego do GMS 2017-08-02
439 Wykaz nr 17/TBSP/2017 z dnia 21 lipca 2017 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-07-28
440 Wykaz nr 19/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-26
441 Wykaz Nr 16/TBSP/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-24
442 Ogłoszenie tablicowe - opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia 2017-07-21
443 Przetarg nieograniczony - Budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2017-07-20
444 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża 2017-07-19
445 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
446 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
447 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w trzech budynkach 2017-07-18
448 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego w zasobach będących własnością TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2017-07-14
449 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-13
450 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-07-12
451 Wykaz nr 13/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-07-12
452 Wykaz nr 14/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego komunalnych lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-07-12
453 Wykaz nr 15/TBSP/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntu pod garaż tymczasowy należącego do GMS 2017-07-12
454 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-10
455 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność GMS 2017-07-10
456 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
457 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
458 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
459 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
460 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2017-07-06
461 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-05
462 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
463 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
464 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby 2017-06-26
465 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-06-19
466 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-14
467 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-06-08
468 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2017-06-07
469 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-02
470 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-05-26
471 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBSP 2017-05-26
472 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-05-25
473 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-25
474 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-05-25
475 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2017-05-23
476 Wykaz nr 11/TBSP/2017 z dnia 16 maja 2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-05-23
477 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-05-17
478 Wykaz nr 10/TBSP/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-17
479 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne murowo-tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.  2017-05-15
480 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-05-15
481 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne ślusarskie w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-11
482 Ogłoszenie tablicowe 2017-05-09
483 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-05-08
484 Ogłoszenie tablicowe - ochrona garażu 2017-05-05
485 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-04
486 Wykaz nr 6/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
487 Wykaz nr 7/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
488 Wykaz nr 8/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
489 Wykaz nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu będącego własnością GMS 2017-05-04
490 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-28
491 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie Oddziału TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-04-28
492 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-27
493 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-25
494 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
495 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
496 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
497 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-04-06
498 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-04
499 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-04-03
500 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-04-03
501 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-04-03
502 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-31
503 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-30
504 Przetarg nieograniczony - Koszenie trawników i cięcie żywopłotów 2017-03-28
505 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ –BUDYNKU I DZIAŁKI GRUNTU NR 6/29 O POW. 0,0367 HA, NA KTÓREJ JEST ON POSADOWIONY, POŁOŻONYCH PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 7B W SZCZECINIE 2017-03-27
506 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2017-03-24
507 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-21
508 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-20
509 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-16
510 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w siedmiu budynkach mieszkalnych 2017-03-15
511 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-13
512 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-10
513 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych 2017-03-10
514 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-01
515 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w czterech budynkach mieszkalnych 2017-03-01
516 Wykaz nr 3/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych będących własnością GMS 2017-02-27
517 Wykaz nr 4/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu będącego własnością GMS 2017-02-27
518 Wykaz nr 5/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaży będących własnością GMS 2017-02-27
519 Ogłoszenie tablicowe 2017-02-24
520 Wykonanie przestawienia minimum 45 szt. maksimum 62 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 15 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-02-24
521 Wykonanie adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora 2017-02-15
522 Ogłoszenie tablicowe - prace konserwacyjne instalacji elektrycznej 2017-02-14
523 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych 2017-02-13
524 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2017-02-09
525 Przetarg ograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2017-02-03
526 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w dziewięciu budynkach mieszkalnych 2017-01-23
527 Wykaz nr 2/TBSP/2017 gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin 2017-01-20
528 Zakup energii elektrycznej 2017-01-18
529 Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-01-13
530 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie przeglądów instalacji gazowych 2017-01-11
531 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
532 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
533 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, NA OKRES DO TRZECH LAT 2017-01-04
534 OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2016-12-30
535 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-29
536 Wykaz nr 29/TBSP/2016 dot. gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-16
537 Wykaz nr 28/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-08
538 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-08
539 Wykaz nr 26/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-24
540 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży komunalnych 2016-11-24
541 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego własność GMS 2016-11-24
542 Wykaz nr 27/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2016-11-24
543 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Szczcinie przy ul. Ks. Bogusława X 51 przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań 2016-11-24
544 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych garaży 2016-11-24
545 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego 2016-11-24
546 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych i pom.gospodarczych 2016-11-24
547 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-11-18
548 Wykaz nr 25/TBSP/2016 dot. wydzierżawienia gruntów komunalnych w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-16
549 Wykaz nr 24/TBSP/2016 dot.zmiany przeznaczenia dzierżawionego gruntu 2016-11-16
550 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2016-11-09
551 Wykaz nr 23/TBSP/2016 najem komunalnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym 2016-11-09
552 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-11-04
553 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech wymienionych nieruchomości 2016-10-26
554 OSTATNIE MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 2016-10-25
555 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sowińskiego, Kusocińskiego, Głowackiego 2016-10-14
556 Wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u. w trzech budynkach przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2016-10-13
557 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-26
558 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-09-26
559 Docieplenie ścian i remont budynku mieszkalnego przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie 2016-09-22
560 Ogłoszenie tablicowe 2016-09-15
561 Wykaz nr 22/TBSP/2016 dot. lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2016-09-14
562 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-09-14
563 Wykaz nr 20/TBSP/2016 dot. pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-09-14
564 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wody zimnej oraz termomodernizacji 2016-09-12
565 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ks. Bogusława X 51 2016-09-12
566 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 6/29 połozonej przy al. Woj. Polskiego 7b 2016-09-07
567 Wykaz 19/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-05
568 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 34/23 Slaska 2016-09-01
569 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. ks. Bogusława X 51 2016-08-25
570 Wykaz nr 18/TBSP/2016 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 2016-08-18
571 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 9 2016-08-17
572 Wykaz nr 17/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych na najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-29
573 Wykaz nr 14/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
574 Wykaz nr 15/TBSP/2016 dot. komunalnych garazy przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-26
575 Ogłoszenie o przetargu na najem miejsc postojowych w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-26
576 Wykaz nr 13/TBSP/2016 dot.wydzierżawienia gruntów w drodze bezprzetargowej 2016-07-26
577 Wykaz nr 16/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
578 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-07-26
579 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży wł. TBSP 2016-07-19
580 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2016-07-18
581 Ogłoszenie tablicowe 2016-07-14
582 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 212 2016-07-13
583 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-13
584 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 2016-07-11
585 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego 2016-06-27
586 Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2016-06-15
587 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-13
588 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
589 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych wł. GMS 2016-06-08
590 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2016-06-08
591 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
592 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej ( tzw. Grota) 2016-06-08
593 Wykaz nr 12/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego oddania w dzierżawę gruntu komunalnego 2016-06-07
594 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-03
595 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem ul. Nastrojowa 2016-06-03
596 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2016-06-03
597 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-06-03
598 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-06-03
599 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 9 2016-06-03
600 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu Jagiellońska 90 2016-06-01
601 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-06-01
602 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-23
603 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
604 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
605 Wykaz nr 9/TBSP/2016 gruntów komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
606 Wykaz nr 11/TBSP/2016 dot. komunalnego gruntu zabudowanego przeznaczonego do wydzierżawienia 2016-05-18
607 Wykaz nr 5/TBSP/2016 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
608 Wykaz nr 8/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
609 Wykaz nr 7/TBSP/2016 dot. komunalnego obiektu przeznaczonego do oddania w najem 2016-05-18
610 Wykaz nr 10/TBSP/2016 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
611 Wykaz nr 6/TBSP/2016 dot. komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2016-05-18
612 Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie 2016-05-13
613 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
614 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
615 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży komunalnych 2016-05-09
616 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
617 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
618 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2016-04-29
619 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-29
620 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu Gwarna - Nastrojowa 2016-04-28
621 Prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie. 2016-04-28
622 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-27
623 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Więckowskiego 7 2016-04-21
624 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali 2016-04-21
625 Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża "TBS Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-04-19
626 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-04-18
627 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
628 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
629 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
630 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
631 Wykaz nr 3/TBSP/2016 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-04-12
632 Wykaz nr 4/TBSP/2016 garaże komunalne w trybie przetargu nieograniczonego 2016-04-12
633 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu wraz z pawilonem Nastrojowa 2016-04-12
634 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
635 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
636 Wykonanie przestawienia minimum 46 szt. maksimum 51 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 12 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-05
637 Wykaz nr 2/TBSP/2016 dot. dzierżawy gruntu Łubinowa 80 2016-03-24
638 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali 2016-03-18
639 Wykaz 1/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego wynajęcia lokalu 2016-03-16
640 Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2016-03-10
641 przeprowadzki i eksmisje najemców 2016-03-04
642 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-02-24
643 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 11 2016-02-24
644 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
645 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
646 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu oraz pawilonu handlowego 2016-02-24
647 Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u. 2016-02-18
648 Wykaz lokali użytkowychprzy ul. Śląskiej przeznaczonych do najmu 2016-01-20
649 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2016-01-13
650 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-01-13
651 Przetarg nieograniczony - Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew 2016-01-08
652 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego Biała 6 2015-12-22
653 Przetarg ustny nieograniczony na najem Obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-12-22
654 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Grota 2015-12-22
655 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej 51-54 2015-12-18
656 Wykaz nr 27/2015 dot. komunalnego pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem 2015-12-04
657 Wykaz nr 24/TBSP/2015 dot. garaży własność Gmina Miasto Szczecin przetarg nieograniczony 2015-12-01
658 Wykaz nr 23/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
659 Wykaz nr 25/TBSP/2015 dot. garazy wł. gmina Miasto Szczecin przetarg ograniczony 2015-12-01
660 Wykaz nr 22/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
661 Wykaz nr 26/TBSP/2015 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
662 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej w Szczecinie 2015-11-19
663 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-11-16
664 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
665 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym 2015-11-09
666 Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-11-09
667 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc w garażu Jagiellońska 90 2015-11-09
668 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
669 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Bogusława X 51 2015-11-09
670 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-11-09
671 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-11-09
672 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP 2015-11-06
673 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod umieszczenie reklamy 2015-11-02
674 Wykaz nr 21/TBSP/2015 nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-10-12
675 Najem terenu z pawilonem handlowym Nastrojowa 2015-10-05
676 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-10-05
677 Przetarg nieograniczony - KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. 2015-10-05
678 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego przy ul. Bogusława X 51 LU2 2015-10-02
679 Odwołanie przetargu na najem lokali użytkowych własność Gmina miasto Szczecin w części dot. Młodzieży Polskiej 28 2015-09-29
680 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-09-25
681 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
682 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-09-25
683 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
684 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7 2015-09-25
685 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-09-25
686 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-09-23
687 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-09-08
688 WYKAZ Nr 20/TBSP/2015 2015-09-01
689 WYKAZ Nr 19/TBSP/2015 2015-09-01
690 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-08-26
691 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży 2015-08-26
692 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych 2015-08-26
693 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży 2015-08-26
694 Roboty budowlane - Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2015-08-25
695 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2015-08-05
696 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-07-31
697 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 7 2015-07-31
698 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-31
699 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2015-07-22
700 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-22
701 przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2015-07-22
702 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-07-21
703 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-07-21
704 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym przy ul. Nastrojowej 2015-07-21
705 Wykaz nr 18/TBSP/2015 dot.garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2015-07-20
706 Wykaz nr 19/TBSP/2015 dot.pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do oddania w najemi 2015-07-20
707 Wykaz 16/TBSP/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2015-07-20
708 Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych 2015-07-20
709 Wykaz nr 20/TBSP/2015 dot. komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-07-20
710 Wykaz nr 15/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2015-07-20
711 Przetarg nieograniczony - Termomomodernizacja oraz usprawnienie instalacji CO, CWU w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie 2015-07-07
712 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-07-02
713 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2015-06-29
714 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-06-25
715 Odwołanie przetargu na najem lokalu uzytkowego przy ul. ks. Bogusława X 51 2015-06-25
716 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego w kwartale 22 2015-06-23
717 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych własność TBSP 2015-06-23
718 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-06-23
719 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-06-23
720 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS 2015-06-23
721 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu warz z pawilonem handlowym własność TBSP 2015-06-23
722 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie oddziału TBS „Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-06-22
723 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
724 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
725 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
726 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-06-17
727 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
728 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
729 Przetarg nieograniczony - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obr. Stalingradu 21 w Szczecinie 2015-06-16
730 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklamy 2015-06-10
731 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-06-03
732 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-06-03
733 Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna 2015-05-28
734 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-05-22
735 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
736 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
737 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego Bogusława X 51 2015-05-22
738 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-05-22
739 Przetarg niegraniczony - docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obrońców Stalingradu 21 2015-05-22
740 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-05-22
741 Wykaz nr 14/TBSP/2015 komunalne pomieszczenie gospodarcze 2015-05-20
742 Wykaz nr 9/TBSP/2015 komunalny lokal użytkowy Oficerska 2015-05-20
743 Wykaz nr 11/TBSP/2015 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2015-05-20
744 Wykaz nr 13/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-05-20
745 Wykaz nr 12/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości komunalnej zabudowanej 2015-05-20
746 Wykaz nr 10/TBSP/2015 garaże komunalne przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2015-05-20
747 Wykaz nr 8/TBSP/2015 komunalne lokale użytkowe 2015-05-20
748 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali 2015-05-18
749 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-05-15
750 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-05-08
751 Wykaz nr 7/TBSP/2015 najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym 2015-05-06
752 Wykaz nr 6/TBSP/2015 dot. garażu przeznaczonego na najem w trybie bezporzetargowym 2015-04-27
753 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Bogusława X 51 własność TBSP 2015-04-23
754 Wykaz nr 5/TBSP/2015 nieruchomośc gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego 2015-04-20
755 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2015-04-10
756 Wykaz nr 4/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-30
757 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu do lat 3, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-03-27
758 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-03-26
759 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-03-26
760 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc TBSP 2015-03-26
761 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc TBSP 2015-03-26
762 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-03-26
763 Odwołanie przetargu na dzierżawę grunt Granitowa 45 2015-03-24
764 Wykaz nr 3/TBSP/2015 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2015-03-02
765 Wykaz nr 2/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-02
766 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu 2015-03-02
767 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-02-20
768 Przetarg ustny nieograniczony na najem z połączeniem lokali użytkowych Wojska Polskiego 53 2015-02-20
769 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Wojska Polskiego 2015-02-20
770 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-02-20
771 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-02-20
772 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-02-20
773 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-02-20
774 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat , własnosć Gmina Miasto Szczecin 2015-02-06
775 Odwołanie przetargu na dzierżawę gruntu Granitowa 45 2015-02-04
776 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-02-04
777 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
778 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-01-29
779 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
780 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
781 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
782 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-01-29
783 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2015-01-21
784 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 2015-01-16
785 Wykaz nr 1/TBSP/2015 dzierżawa gruntu komunalnego do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2015-01-16
786 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 lat 2015-01-16
787 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2015-01-16
788 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów pod lokalizację garaży tynczasowych 2015-01-16
789 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji CO i CW przy ul. Obr. Stalingradu 21 oficyna 2014-12-29
790 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-12-22
791 Wykaz nr 33/TBSP/2014 lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-12-08
792 Wykaz nr 34/TBSP/2014 gruntów przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 w trybie bezprzetargowym 2014-12-08
793 Wykaz nr 35/TBSP/2014 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2014-12-08
794 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali własność TBSP 2014-12-04
795 Wykaz nr 27/TBSP/2014 dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
796 Wykaz nr 29/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
797 Wykaz nr 23/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
798 Wykaz 26/TBSP/2014 nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
799 Wykaz nr 32/TBSP/2014 grunty z przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych do oddania w dzierżawe w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
800 Wykaz nr 24/TBSP/2014 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
801 Wykaz nr 28/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
802 Wykaz nr 25/ TBSP/2014 dot. pomieszczenia gospodraczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
803 Wykaz nr 30/TBSP/2014 dot gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
804 Wykaz nr 31/TBSP/2014 gruntyz przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych, do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
805 Przetarg nieograniczony -wykonanie instalacji co i cw przy ul. Dąbskiej w Szczecinie 2014-11-20
806 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-11-13
807 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-11-13
808 Przetarg ustny nieograniczony na najem wraz przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-11-13
809 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2014-10-30
810 Wykaz nr 23/TBSP/2014 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2014-10-27
811 Wykaz nr 22/TBSP/2014 teren komunalny dzirażawa bezprzetargowa 2014-10-24
812 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
813 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
814 Informacja o anulowaniu wykazów 2014-10-07
815 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych wraz z przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-10-01
816 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-10-01
817 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2014-09-24
818 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja przy ul. Obrońców Stalingradu 23 oficyna 2014-09-16
819 Wykaz nr 21/TBSP/2014 dot. lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-09-02
820 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe grunty komunalnego do lat trzech 2014-08-28
821 Wykaz 18/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2014-08-20
822 Wykaz nr 20/TBSP/2014 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych na najem 2014-08-20
823 Wykaz nr 19/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2014-08-20
824 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali wraz z przeprowadzaniem inwestycji scalenia lokali w jeden lokal 2014-08-18
825 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-08-18
826 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-08-14
827 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 2014-08-11
828 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 2014-08-11
829 przetarg ustny ograniczony na dzierżawe nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2014-08-07
830 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
831 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
832 Wykaz nr 15/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2014-07-17
833 Wykaz nr 16/TBSP/2014 dot.pomieszczeń przy Gdańskiej 16 przeznaczonych na najem 2014-07-17
834 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres do trzech lat. 2014-07-17
835 Wykaz nr 17/TBSP/2014 dot. najmu obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-07-17
836 Przetarg ustny nieograniczony n awydzierżawienie nieruchomości pod umieszczenie reklam 2014-07-16
837 Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2014-07-11
838 Wykaz nr 13/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów komunalnych 2014-07-10
839 Wykaz nr 14/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-07-10
840 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-06-30
841 Przetarg ustny nioegraniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-30
842 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-18
843 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-06-17
844 Wykaz nr 12/TBSP/2014 dotycząc wydzierżawienia gruntów własność Gmina Miasto Szczecin do lat 3 2014-06-12
845 Wykaz nr 11/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego terenów z przeznaczeniem pod lokalizacje garazy tymczasowych 2014-06-12
846 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2014-06-09
847 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie 2014-06-09
848 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc TBSP 2014-06-04
849 Wykaz nr 10/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w celu umieszczenia reklamy ( własność Gmina Miasto Szczecin) 2014-06-02
850 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garazu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2014-06-02
851 Przetar ustny ograniczony na najem garaż przy ul. Dziennikarskiej 9 własność TBSP 2014-06-02
852 Wykaz Nr 9/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu własność Gmina Miasto Szczecin 2014-06-02
853 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2014-05-23
854 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP pod lokalizację garażu tymczasowego 2014-05-23
855 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-05-23
856 Przetarg ograniczony - utrzymanie czystości 2014-05-14
857 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
858 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
859 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2014-04-28
860 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2014-04-28
861 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat ( "Grota") 2014-04-23
862 Wykaz nr 6/TBSP/2014 wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2014-04-08
863 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na okres do trzech lat 2014-04-07
864 Przetag ustny ograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
865 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
866 Wykaz nr 5/TBSP/2014 nieruchomośc gruntowa zabudowana przeznaczona do wydzierżawienia, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-03-28
867 Wykaz nr 7/TBSP/2014 pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin, przeznaczone na najem 2014-03-28
868 Wykaz nr 6/TBSP/2014 lokale użytkowe własnośc Gmina Szczecin przeznaczone na najem 2014-03-28
869 Wykaz nr 8/TBSP/2014 lokal użytkowy położony przy ul. Ofiicerskiej 1 przeznaczony do oddania w najemWYKAZ Nr 8/TBSP/ 2014 z dnia 24 ma 2014-03-28
870 Przetarg ustny ograniczony na najem garazu przy ul. Dziennikarskiej 9 2014-03-26
871 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 40: pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu i Śląską w Szczecinie - dokończenie 2014-03-21
872 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne ślusarskie 2014-03-19
873 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon Oddziału 2014-03-19
874 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon prawobrzeża 2014-03-19
875 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Prawobrzeże 2014-03-18
876 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Oddział 2014-03-18
877 Wykaz nr 3/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia gruntów pod garaże tymczasowe w drodze przetargu ograniczonego 2014-03-11
878 Wykaz nr 2/TBSP/2014 dot. dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże blaszane w drodze przetargu nieograniczonego 2014-03-11
879 Wykaz nr 4/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej 2014-03-11
880 Wykaz nr 1/TBSP/2014 bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów własność Gmina Szczecin 2014-03-07
881 Przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2014-03-04
882 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-03-04
883 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie na czas oznaczony 2014-02-28
884 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-02-20
885 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-02-10
886 Przetarg ustny nieograniczony na najej obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
887 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
888 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń położonych przy ul. Gdańskiej 16, własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
889 Wykaz nr 91/TBSP/2013 dot. wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-01-02
890 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-12-23
891 Wykaz 89/TBSP/2013 komunalne pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
892 Wykaz nr 88/TBSP/2013 komunalne lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
893 Wykaz 90/TBSP/2013 komunalny obiekt przy ul. Oficerskiej 1 przeznaczony do oddania w najem 2013-12-23
894 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego własność TBSP 2013-11-15
895 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu własnośc Gmina Szczecin 2013-10-30
896 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat 2013-10-30
897 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie oddziału TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2013-10-29
898 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
899 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
900 Wykaz nr 87/TBSP/2013 garaż komunalny przeznaczony do oddania w najem 2013-10-10
901 Wykaz nr 86/TBSP/2013 komunalna nieruchomość gruntowa zabudowana 2013-10-10
902 Przetarg nieograniczony - dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Obr. Stalingradu w Szczecinie 2013-10-10
903 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
904 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
905 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali własność Gmina Szczecin 2013-10-09
906 Przetargi ustne ograniczone na dzierżawę terenów własność Gmina Szczecin z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2013-10-07
907 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-10-04
908 Wykaz nr 83/TBSP/2013 komunalny lokal użytkowy 2013-09-18
909 Wykaz nr 84/TBSP/2013 dot.komunalnych garaży do oddania w najem 2013-09-18